Verbinden door middel van een app

Hoe creëer je betrokkenheid binnen een app?

Voordat je een onderzoek begint, is het enorm belangrijk dat je weet wat je wil onderzoeken. Ons onderzoek richtte zich op app gebruikers die regelmatig evenementen bijwonen. Via verschillende modellen identificeerden we onze doelgroep.

Binnen deze doelgroep hebben we 450 welwillenden gevonden die deel hebben genomen aan ons onderzoek. Met de verkregen data heeft Hertrooy drie profielen opgesteld die aantonen welke kenmerken de potentiële gebruikers het meest relevant achten in een app.

Door gebruik te maken van de inzichten die de profielen ons verschaften hebben we een effectief ontwerp kunnen realiseren dat aansluit op de voorkeuren van onze doelgroep. Door een gefundeerd ontwerp te realiseren is de kans op een succesvolle app enorm toegenomen.

Ook een ontwerp op maat nodig?